Điều Khoản Dịch Vụ

Là một trang web cho phép bạn tải xuống những nội dung miễn phí, nhưng chúng tôi cũng có những điều khoản dịch vụ, điều khoản sử dụng mà bạn cần biết.

Quyền lợi Sử dụng

Tại Modvohan.Com, bạn được phép tải về những phiên bản Mod (Sửa đổi) đơn giản của những nội dung chúng tôi chia sẻ. Nếu bạn đưa các sản phẩm của chúng tôi ra ngoài phạm vi trang web, bạn cần phải ghi rõ nguồn gốc là từ website https://modvohan.com

Nội dung trên trang web của chúng tôi là sáng tạo độc quyền, bạn không được phép lấy, sao chép nội dung của trang web chúng tôi tới các trang web khác để hưởng tư lợi. Mọi hành vi chúng tôi phát hiện đều sẽ bị xử lý.

Chính sách Quyền riêng tư

Chúng tôi cam đoan những thông tin bạn nhập vào trang web sẽ được giữ riêng tư. Chúng tôi không truy cập hay sử dụng các dữ liệu, thông tin cá nhân của bạn vào bất cứ hành vi trục lợi nào.

Các phiên bản ứng dung mà chúng tôi chia sẻ đều được thực hiện dựa trên nhu cầu của người dùng. Các ứng dụng sẽ sử dụng nguồn cung cấp từ bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng qua các ứng dụng đó